Strona główna » Metoda i7W – oferta

Oferta – Warsztaty i7W dla trenerów

Każdy z warsztatów obejmuje 3 godziny praktycznych zajęć ukierunkowanych na poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności psychologicznych i psychospołecznych, których nośnikiem jest model i7W. Rozwijane będą kompetencje z zakresu każdej kategorii modelu: Inspiruj, Wyjaśniaj, Wyróżniaj, Wymagaj, Wspieraj, Wynagradzaj.

Warsztaty będą prowadzone tematycznie:

Warsztat wprowadzający INSPIRUJ – trener kończący warsztat ma otwartą postawę na przyszłe treści szkoleniowe poruszane w kolejnych spotkaniach oraz zna fundamenty i sensowność przedstawionego modelu.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Analiza przypadków: przykłady trenerów, którzy w osiągnięciu sukces podkreślali wpływ na niego budowania relacji na linii trener-zawodnicy.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, które trener będzie mógł wykorzystać w swojej praktyce, aby działać inspirująco na zawodników.

Warsztat WYJAŚNIAJ – trener kończący warsztat precyzyjnie, powtarzalnie i z zaangażowaniem przedstawia oraz tłumaczy treści związane z prowadzeniem treningu sportowego oraz innych elementów istotnych w rozwoju sportowym.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Wykorzystywanie dostępnych, interaktywnych narzędzi w przekazywaniu treści treningowych, w których zawodnicy mogą wykorzystywać jak największą ilość swoich zmysłów (wzroku, smaku, dotyku, słuchu, węchu) – zgodnie z zasadą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi – zapamiętam, zaangażuj mnie, to zrozumiem”.
 • Zadawanie pytań otwartych zachęcających podopiecznych do myślenia i analizowania techniki wykonania – ,,tłumacz krótko, ale ciekawie”.
 • Pobudzanie aktywności poznawczej zawodników poprzez zadawanie pytań (o cele, spostrzeżenia, sugestie itp.).

Warsztat WYRÓŻNIAJ – trener kończący warsztat akcentuje indywidualność i szczególne zainteresowania zawodnika oraz dostrzega i wspomaga werbalnie i niewerbalnie podopiecznych o mniejszych umiejętnościach wspomagając ich motywację wewnętrzną do dalszego rozwoju.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Wyróżnianie zawodnika nie tylko w oparciu o umiejętności sportowe ale również pozasportowe.
 • Wprowadzenie dzienniczka pochwał – dzięki któremu trener zwraca większą uwagę na wyróżnianie każdego ze swoich podopiecznych w danym tygodniu treningowym.

Warsztat WYMAGAJ – uczestnik kończący warsztat potrafi umiejętnie wprowadzić zasady i obowiązki funkcjonowania w zespole, które są opracowane wspólnie z zawodnikami.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Zasady konstruowania kontraktu w zespole wraz z zawodnikami, gdzie zwracana jest uwaga na pozytywne wartości (jak fair play) oraz funkcjonowanie w zgodzie z tymi wartościami również poza areną sportową.
 • Techniki rozmów dyscyplinujących, w tym: egzekwowanie niepożądanych zachowań, które są niezgodne z zasadami i wartościami klubowymi/drużynowymi.

Warsztat WSPIERAJ – uczestnik potrafi przekazywać pozytywne komunikaty werbalne i niewerbalne, jak również przekazuje konstruktywną krytykę w sposób zachęcający zawodnika do dalszej pracy.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Werbalne i behawioralne zapewnianie swoich podopiecznych, że niezależnie od ich osiągnięć w sporcie zawsze trener będzie darzył każdego z nich szacunkiem.
 • Prowadzenie analizy po meczowej w zgodzie z zasadą 2:1 – dwa pozytywne komunikaty przy jednej konstruktywnej krytyce- w takiej proporcji krytyka jest łatwiej i refleksyjnie przyjmowana.

Warsztat WYNAGRADZAJ – uczestnik sprawiedliwie, zawsze po równo nagradza werbalnie bądź niewerbalnie pozytywne działania zawodnika ze szczególnym naciskiem na docenianie zaangażowania i wysiłku, jakie sportowiec wkłada w dane działanie.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

Wynagradzanie poprzez zmianę formy treningu na bardziej swobodną, „niesztampową” sprzyjającą odczuwaniu radości i frajdy z bycia w sporcie.


Chcesz zorganizować u siebie takie warsztaty? Zapytaj nas o wycenę!


Oferta – Warsztaty i7W dla rodziców

Każdy z warsztatów obejmuje 3 godziny praktycznych zajęć ukierunkowanych na poszerzaniu wiedzy oraz umiejętności psychologicznych i psychospołecznych, których nośnikiem jest model i7W. Rozwijane będą kompetencje z zakresu kolejnych: Inspiruj, Wyjaśniaj, Wyróżniaj, Wspieraj, Wymagaj, Wynagradzaj i Wygrywaj. Warsztaty będą prowadzone tematycznie.

Warsztat: INSPIRUJ

Temat: „Inspiruj swoimi działaniami – czyli o budowaniu pozytywnego autorytetu i wspólnym wzrastaniu”

Warsztat wprowadzający INSPIRUJ – rodzic kończący warsztat ma otwartą postawę na przyszłe treści szkoleniowe poruszane w kolejnych spotkaniach, zna fundamenty i sensowność przedstawionego modelu. Rodzice przeanalizują sposoby na „bycie dobrym przykładem” dla swojego dziecka sportowca – jak uczyć dobrych nawyków, zachęcać do działań prozdrowotnych (dieta, sen, odpoczynek) itd.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Analiza przypadków: przykłady rodziców sportowców, którzy brali pozytywny udział w drodze do osiągnięcia sukcesu swojego dziecka i podkreślali wpływ na niego relacji rodzic – dziecko.
 • Rodzice wykonają ćwiczenia m.in. dot. planowania, wyznaczania celów, dzielenia się własnymi doświadczeniami i historiami dot. sportu i aktywności fizycznej, czerpania pozytywnych emocji ze sportu i aktywności fizycznej.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystania co dzień, aby działać inspirująco na swoje dzieci.
 • Uwzględnione zostaną etapy rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, wiek oraz poziom sportowy.

Warsztat: WYJAŚNIAJ

Temat: „Wyjaśniaj spokojnie – czyli o tym, jak mówić żeby dziecko słuchało i słuchać, żeby mówiło”.

Warsztat WYJAŚNIAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady skutecznej, spokojnej i pozytywnej komunikacji ze swoim dzieckiem. Ponadto nauczy się jak rozmawiać bez oceniania swojego dziecka i jak być obiektywnym w trudnych i emocjonujących sytuacjach.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Rozmowa z dzieckiem o niezrozumiałych dla niego sytuacjach i zachowaniach, wtedy kiedy czuje się np. pokrzywdzone werdyktem sędziego, decyzją trenera, zawieszeniem w treningach, odsunięciem od podstawowego składu itd.
 • Rozmowa z dzieckiem o sytuacjach dla niego wyjątkowych, kiedy dokonuje rzeczy niemożliwych, przekracza swoje granice, tak aby zwiększyć swoje szanse na powtórzenie tego w przyszłości. Rozumienie powiązania przyczyny ze skutkiem.
 • Rozmowa z dzieckiem na temat tego, skąd biorą się różne emocje w sporcie, gdzie mają swoje źródło.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystać na co dzień, aby działać efektywniej.

Warsztat: WSPIERAJ

Temat: „Wspieraj mądrze – czyli o tym, jak nie przesadzić z rodzicielską pomocą”.

Warsztat WSPIERAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady optymalnego i adekwatnego do wieku i sytuacji rodzaju wsparcia. Ponadto nauczy się jak prowadzić z dzieckiem wspierającą rozmowę m.in. w sytuacjach porażki w zawodach, zmęczenia, przetrenowania itd.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Rodzaje wsparcia: emocjonalne, instrumentalne, informacyjne i materiale. Kiedy jest potrzebne i w jaki sposób go udzielać.
 • Rola i zasady chwalenia i udzielania informacji zwrotnych.
 • Negatywne skutki krytykowania.
 • Wsparcie adekwatne do etapu przygotowań oraz w okresie startowym.
 • Wspieranie zawodników przez trenerów – co powinieneś wiedzieć a co wymagać od trenera swojego dziecka.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystać na co dzień, aby działać efektywniej.

Warsztat: WYMAGAJ

Temat: „Wymagaj z wyczuciem – czyli o marzeniach, celach i stawianiu poprzeczek”.

Warsztat WYMAGAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady stawiania optymalnych i adekwatnych do wieku dziecka i sytuacji rodzajów wymagań. Ponadto nauczy formułować werbalnie, w sposób pozytywny i spokojny, swoje wymagania.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Dobre nawyki i wartości związane ze sportem.
 • Negatywne skutki narzucania i swojego zdania i oczekiwań niezgodnych z celami i marzeniami dziecka.
 • Różnice między akceptacją a narzucaniem.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystać na co dzień, aby działać efektywniej.

Warsztat: WYRÓŻNIAJ

Temat: „Wyróżniaj bez porównywania z innymi – czyli o rodzicielskiej dumie”.

Warsztat WYRÓŻNIAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady mądrego wyróżniania swojego dziecka i podkreślania jego osiągnięć. Ponadto rodzic poza różnice pomiędzy porównywaniem dziecka z innymi zawodnikami a porównywania z samym sobą. Nauczy się zauważać postępy dziecka i pokazywać mu jego dziecku postępy.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Pozytywna a negatywna pewność siebie zawodnika.
 • Przyczyny braku pokory u zawodników.
 • Przyczyny braku poczucia własnej skuteczności.
 • Akceptacja indywidualnego tempa rozwoju sportowego dziecka i zakresu jego predyspozycji.

Warsztat: WYNAGRADZAJ

Temat: „Wynagradzaj z głową – czyli o pomysłowym motywowaniu do ciężkiej pracy”.

Warsztat WYNAGRADZAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady obiektywnego i adekwatnego nagradzania swojego dziecka. Ponadto nauczy się jak nagradzać w trudnych i emocjonujących sytuacjach, kiedy dziecko odnosi porażkę, ma słabszy okres w treningach.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

 • Nagradzanie wysiłku, zmiany postępu a nie miejsca w zawodach i wyniku.
 • Droga do doskonałości i mistrzostwa zamiast bicia rekordów związanych z miejscem, czy też medalem w zawodach.
 • Szczere zainteresowanie rozwojem sportowym dziecka najlepszą nagrodą.
 • Obecność rodzica na zawodach – nagroda czy kara dla dziecka.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystać na co dzień, aby działać efektywniej.

Warsztat: WYGRYWAJ

Temat: „Wygrywaj z radością – czyli o tym, jak nauczyć dziecko bić własne rekordy”.

Warsztat WYGRYWAJ – rodzic kończący warsztat zna najważniejsze zasady zdrowej rywalizacji sportowej, negatywnego oddziaływania wygórowanych oczekiwań i wywierania presji na dziecko. Zrozumiem zależność pomiędzy wynikiem będącym celem a wynikiem będącym efektem.

Podczas warsztatu przekazane i ćwiczone zostaną treści takie jak:

Radzenie sobie z sukcesem i porażką.

 • Emocje związane z sukcesem i z porażką.
 • Pozytywna reakcja na negatywne doświadczenia.
 • Sposoby na stworzenie indywidualnej, wewnętrznej definicji „wygrana” i szersze zrozumienia zjawiska „wygranej w sporcie”.
 • Zadowolenie z siebie najlepszą motywacją do działania.
 • Strach przed porażką i przed sukcesem.
 • Przekazanie materiałów i narzędzi, z których rodzic będzie mógł korzystać na co dzień, aby działać efektywniej.

Chcesz zorganizować u siebie takie warsztaty? Zapytaj nas o wycenę!


Napisz do Nas: